Eksigibilitetsklausul

En klausul, der beskriver, at et forlig og/eller gældsbrev kan fungere som udlæg, og dermed fungerer som hjemmel for at foretage en eksigibel dom.

Relaterede ord

Fordelingsplan

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fungerer en eksigibilitetsklausul i praksis?

Når en eksigibilitetsklausul er inkluderet i et forlig eller gældsbrev, betyder det, at kreditor har ret til at foretage tvangsfuldbyrdelse, hvis skyldneren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser. Dette giver kreditor mulighed for at inddrive gælden hurtigere og mere effektivt, da der ikke er behov for at indhente en separat dom fra retten.

Hvilken fordel har en eksigibilitetsklausul for kreditorer?

Fordelen ved en eksigibilitetsklausul for kreditorer er, at den giver en hurtigere og mere effektiv måde at inddrive gæld på. Ved at inkludere en eksigibilitetsklausul i et forlig eller gældsbrev, kan kreditor inddrive gælden uden at skulle gå gennem retssystemet for at opnå en separat dom, hvilket sparer tid og ressourcer.

Hvad betyder "eksigibel"?

Eksigibel betyder, at en fordring eller dom kan tvangsfuldbyrdes, det vil sige, at kreditor kan kræve, at skyldneren betaler sin gæld, og eventuelt inddrive gælden gennem retssystemet, hvis skyldneren ikke betaler frivilligt.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis