Emission

Emission har flere betydninger:
1) En samlet udsendelse af obligationer, anparter og/eller aktier i forbindelse med en kapitalfremskaffelse.
2) Emission anvendes også som betegnelse for den forurening, der relaterer sig til udspredning af alskens stoffer.

Emission af aktier og obligationer

Emission er en betegnelse for en samlet udsendelse af obligationer, anparter og/eller aktier i forbindelse med en kapitalfremskaffelse.

Der findes to former for emissioner:

  1. Primær emission: Når der udstedes nye aktier eller obligationer til et marked, der ikke tidligere har kendt til disse værdipapirer.
  2. Sekundær emission: Når der udstedes yderligere aktier eller obligationer til et marked, der allerede kender til disse værdipapirer.

Kapitalfremskaffelse gennem emission

Kapitalfremskaffelse gennem emission af aktier og obligationer er en vigtig del af virksomhedens finansiering.

Emissionen udstedes normalt af en bank, men i nogle tilfælde også af virksomheden selv.

Emissionen kan være rettet mod investorer, der ønsker at købe værdipapirerne, eller det kan være en offentlig emisjon, hvor værdipapirerne udstedes til alle investorer.

Ved en offentlig emission kræves der normalt ikke et minimumsbeløb for at kunne investere, men ved en rettet emission kan der være et minimumsbeløb for at kunne investere.

Emissioner af aktier og obligationer er en meget vigtig del af finansieringen for mange virksomheder.

Derudover er det også en meget effektiv måde at få kapital på for investorerne.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis