Emissionsinstitut

En betegnelse for det institut, der tilser praktiske funktioner i forbindelse med emission af værdipapirer.

Hvad er et emissionsinstitut?

Et emissionsinstitut er et offentligt eller privat virksomhed, der er certificeret til at udføre visse funktioner i forbindelse med emission af værdipapirer. Disse funktioner omfatter blandt andet at sikre, at der er tilstrækkelig kapital til at dække udgifterne forbundet med emissionen, at der er tilstrækkelig likviditet til at sikre, at investorerne kan købe og sælge værdipapirerne, og at der er tilstrækkelig information tilgængelig for investorerne.

Emissionsinstitutter er normalt certificeret af en centralbank eller anden myndighed. I Danmark er det Finanstilsynet, der certificerer emissionsinstitutter.

Hvilke funktioner har et emissionsinstitut?

Et emissionsinstitut har normalt følgende funktioner:

  • at sikre, at der er tilstrækkelig kapital til at dække udgifterne forbundet med emissionen
  • at sikre, at der er tilstrækkelig likviditet til at sikre, at investorerne kan købe og sælge værdipapirerne
  • at sikre, at der er tilstrækkelig information tilgængelig for investorerne
  • at certificere værdipapirerne for at sikre, at de opfylder de lovgivningsmæssige krav
  • at sikre, at emissionen foregår i overensstemmelse med de gældende love og regulativer

Hvorfor er et emissionsinstitut nødvendigt?

Et emissionsinstitut er nødvendigt for at sikre, at emission af værdipapirer foregår på en sikker og ordentlig måde. Emissionsinstitutterne sikrer, at der er tilstrækkelig kapital til at dække udgifterne forbundet med emissionen, at der er tilstrækkelig likviditet til at sikre, at investorerne kan købe og sælge værdipapirerne, og at der er tilstrækkelig information tilgængelig for investorerne.

Derudover sikrer emissionsinstitutterne, at der er en fair og gennemsigtig handel med værdipapirerne, og at investorerne ikke bliver udsat for unødig risiko.

Emissionsinstitutterne spiller derfor en vigtig rolle i at sikre, at markedet for værdipapirer fungerer ordentligt.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis