Erstatningsbolig

Beskriver en bolig, som udlejeren er forpligtet til at stille lejeren til rådighed i tilfælde af 1) opsigelse eller 2) en væsentlig forbedring, udbygning af den nuværende bolig. De danske kommuner kræver ofte erstatningsboliger som betingelse for at kunne påbegynde ned- eller sammenlægning af en eller flere boliger.
Når en lejer flytter til en erstatningsbolig, benævnes dette oftest for genhusning. Et typisk eksempel på en erstatningsbolig er de såkaldte hus- og skurvogne.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis