Fjendtlig overtagelse

På engelsk "hostile take-over". Betegnelsen beskriver en (op)købssituation, hvor en part overtager et selskab på trods af, at denne overtagelse strider imod selskabets ønske.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan en fjendtlig overtagelse foregå?

En fjendtlig overtagelse kan ske ved, at den købende part erhverver en stor mængde af målselskabets aktier, ofte på det åbne marked, uden målselskabets ledelses samtykke, eller ved at indgå aftaler med eksisterende aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier.

Hvilke risici er der forbundet med fjendtlige overtagelser?

Fjendtlige overtagelser kan medføre risici som modstand fra målselskabets ledelse og ansatte, potentielle retssager, skader på omdømmet, og vanskeligheder med at integrere de to selskaber efter overtagelsen.

Hvad er forskellen mellem en fjendtlig og en venskabelig overtagelse?

En fjendtlig overtagelse sker uden samtykke fra målselskabets ledelse, mens en venskabelig overtagelse indebærer, at ledelsen i målselskabet er enig i og støtter overtagelsen, ofte som et resultat af forhandlinger mellem de to parter.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis