Fond

En fond betegner et formue med selvstændig ledelse, der er oprettet med et eller flere formål. Fonde kan således tildele dele af denne formue til givne formål - f.eks. uddannelses- & forskningsorienterede formål. Nogle fonde er underlagt fondsbeskatning.

Hvad er en velgørende fond?

En velgørende fond er en fond, der udelukkende eller overvejende tildeler midler til formål inden for sociale, kulturelle, videnskabelige, humanitære, religiøse eller miljømæssige områder. De kan have forskelligartede formål, f.eks. at støtte forskning, uddannelse, sociale formål eller kunstneriske aktiviteter.

Spørgsmål og svar

Hvilke slags fonde findes der?

Der findes mange forskellige typer af fonde, f.eks. offentlige fonde, privatfonde, velgørende fonde, legater m.fl.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis