Fondsmæglerselskab

Et selskab, der kan yde rådgivning ifm. forskellige investeringer som eks. fonde kunne ønske sig. Modsat pengeinstitutter må fondsmæglerselskaber ikke handle med værdipapirer, men må derimod kun vejlede og rådgive. Et fondsmæglerselskab kan ligeledes være en virksomhed som køber og sælger værdipapirer for sine kunder, blandt andet på fondsbørser i hele verden. Et fondsmæglerselskab kan også udføre en række andre finansielle transaktioner, som tidligere var forbeholdt banker og sparekasser.

Ny Fondsmæglerlov

Den nye europæiske lovgivning om investeringsselskaber trådte i kraft 26. juni 2021. Lovgivningen fastsætter tilsynsmæssige krav og rammer for fondsmæglerselskaber, der er målrettet og afstemt med fondsmæglerselskabernes forskellige forretningsmodeller og risikoprofiler samt størrelse. Rammer og krav omfatter bl.a. indberetninger til Finanstilsynet. Med den nye lovgivning følger nye pligter for indberetning af nøgletal for fondsmæglerselskaberne. 

Finanstilsynet har udarbejdet to nye informationsskrivelser, der skal hjælpe de danske fondsmæglerselskaber med at leve op til de nye forpligtelser om indberetning af nøgletal. 

Den ene skrivelse beskriver den nye klassificering af fondsmæglerselskaber, der følger af den nye europæiske lovgivning. 

Kilde: finanstilsynet.dk

Ansøgning om tilladelse som fondsmæglerselskab

Man kan sende en ansøgning om tilladelse som fondsmæglerselskab på Finanstilsynets hjemmeside. Her skal man udfylde et ansøgningsskema via e-mail, som skal signeres med digital signatur. Skemaet og straffeattester vedhæftes som bilag og mailen sendes til finanstilsynet@ftnet.dk, att.: INVEST.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et fondsmæglerselskab?

Et fondsmæglerselskab er et selskab, der tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med f.eks. værdipapirhandel, dvs. investeringsservice.

Hvad betyder den nye Fondsmæglerlov?

Loven får virkning fra 26. juni 2021 og ændrer grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor, når de udfører investeringsservices -og aktiviteter.

Hvordan godkendes et fondsmæglerselskab?

Når et fondsmæglerselskab er godkendt i sit hjemland, opnår det et "europæisk pas" og må herefter udføre forretninger i hele EU. Fondsmæglerselskaber tilses af Finanstilsynet.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis