Forbrugerombudsmanden

En instans under Forbrugerstyrelsen. Forbrugerombudsmandens rolle er at overvåge samt reagere såfremt lovgivningen om god markedsføringsetik overtrædes. Forbrugerombudsmanden tager eksempelvis stilling til alskens reklame, hvor man af forskellige årsager kan mene, at god skik tilsidesættes herunder skjult reklame, uopfordrede e-mails m.fl..

Hvem er forbrugerombudsmanden?

Forbrugerombudsmanden er en offentlig myndighed, der arbejder for at beskytte forbrugerne i Danmark. De hjælper forbrugerne med at få deres problemer løst og sikrer, at virksomheder overholder de lovgivninger, der er til for at beskytte forbrugerne.

Forbrugerombudsmanden behandler også klager over virksomheder, der ikke følger de regler, der er sat for dem.

Forbrugerombudsmanden er en vigtig del af det danske forbrugermarked, og deres arbejde er med til at sikre, at forbrugerne bliver behandlet ordentligt. Hvis du har et problem med en virksomhed, kan du kontakte forbrugerombudsmanden, og de vil hjælpe dig med at få det løst.

Eksempler på Forbrugerombudsmandens arbejde

  • At sikre at forbrugerne ikke bliver snydt
  • At sikre at forbrugerne ikke bliver udsat for urimelige vilkår
  • At sikre at der ikke sker forskelsbehandling af forbrugerne
  • At sikre at der ikke sker misbrug af forbrugerne
  • At sikre at der ikke sker markedsføring som er ulovlig eller i strid med god skik

Hvordan kan man klage til forbrugerombudsmanden?

Du kan klage til forbrugerombudsmanden, hvis du føler, at du har været uretfærdigt behandlet af en virksomhed. Det kan f.eks. være, hvis du føler, at du ikke har fået det, du har betalt for, eller hvis du har oplevet diskrimination.

Forbrugerombudsmanden kan også hjælpe dig, hvis du har problemer med et offentligt tilbud, f.eks. en offentlig ydelseskontrakt.

Man kan klage til forbrugerombudsmanden på to måder:

  1. Via hjemmesiden forbrugerombudsmanden.dk
  2. Ved at sende en klage til: Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Hvem kan klage til forbrugerombudsmanden?

Forbrugerombudsmanden behandler klager over erhvervsdrivende. Dette kan være en virksomhed, et offentligt organ eller en forening.

Forbrugerombudsmanden behandler ikke klager over privatpersoner.

Hvornår kan man klage til forbrugerombudsmanden?

Man kan klage til forbrugerombudsmanden, hvis man føler, at man har været udsat for forbrugerfejl. Dette kan f.eks. være, hvis man har købt en vare, der ikke lever op til forventningerne, eller hvis man føler, at man har betalt for meget for en vare. Klager kan også rettes mod virksomheder, der ikke overholder de lovgivninger, der findes for forbrugerbeskyttelse.

Hvad gør forbrugerombudsmanden, når han modtager en klage?

Forbrugerombudsmanden undersøger klagen og vurderer, om der er grund til at gå videre med sagen. Hvis forbrugerombudsmanden finder, at der er grund til at gå videre med sagen, vil han kontakte den virksomhed, der er blevet klaget over, og bede dem om at redegøre for sagen. Forbrugerombudsmanden vil herefter træffe en afgørelse om, hvordan sagen skal håndteres.

I mange tilfælde kan forbrugerombudsmanden medvirke til at løse konflikten mellem forbruger og virksomhed uden, at det kommer til en domstolsafgørelse.

Spørgsmål og svar

Hvor længe har forbrugerombudsmanden eksisteret?

Forbrugerombudsmanden er en myndighed, der beskytter forbrugerne mod unfair behandling. Forbrugerombudsmanden har eksisteret siden 2012.

Er der omkostninger forbundet med at klage til forbrugerombudsmanden?

Nej, der er ingen omkostninger forbundet med at klage til forbrugerombudsmanden.

Hvor længe har forbrugerombudsmanden eksisteret?

Forbrugerombudsmanden er en offentlig myndighed, der blev etableret i 2012. Myndigheden har til formål at beskytte forbrugerne i Danmark og sikre, at de ikke bliver udsat for urimelige vilkår eller behandling. Myndigheden fungerer som en slags mellemmand mellem forbrugerne og virksomhederne, og kan blandt andet hjælpe forbrugerne med at klage over virksomheder.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis