Forbud

Hvad er et forbud?

Forbud beskriver et ikke-permanent indgreb mod en gruppe mennesker, der forbyder dem af foretage bestemte handlinger, befinde sig på udvalgte steder mm. Begrebet kan således optræde i forskellige udgaver herunder forsamlingsforbud, import- og/eller eksportforbud (se desuden embargo) m.fl.. Ved overtrædelse af forbuddet kan der effektueres sanktioner over for den pågældende person.

Eksempler på forbud:

  • Forsamlingsforbud: Et forbud mod at forsamles på et offentligt sted. Forsamlingsforbuddet kom f.eks. i forbindelse med coronapandemien.
  • Importforbud: Et importforbud mod at importere varer fra et andet bestemt land. Motivet hertil kan enten være et ønske om at opnå politiske ændringer hos den hidtidige samhandelspartner eller et ønske om at beskytte indenlandske forbrugere mod importerede varer, som kan bringe sundhedstilstanden eller miljøet i landet i fare.
  • Eksportforbud: Et eksportforbud mod at eksportere varer til et andet land. EU har bl.a. indført eksportrestriktioner på nogle varer på baggrund af Ruslands handlinger i Ukraine.
  • Embargo: Et embargo er et midlertidigt forbud fra en eller flere lande mod at handle med et andet land. Et embargo kan for eksempel gå ud på, at man ikke må importere eller eksportere varer, at der ikke må handles med varer eller at man ikke må flyve eller sejle til et bestemt land.
  • Rygeforbud betegner en offentlig eller privat regulering eller indskrænkning i enkeltpersoners muligheder for at ryge på offentlige og/eller private områder.

Oftest stillede spørgsmål

Hvordan opstår et forbud?

Forbuddet kan blive indført af en myndighed, et selskab eller en gruppe af personer. Forbud kan også indføres af en lovgivende forsamling, et retsorgan eller et andet offentligt organ.

Hvordan håndhæves forbuddet?

Dette håndhæves typisk ved straf eller bøder. Hvis man bryder et forbud, kan man for eksempel blive straffet med bøde eller fængsel.

Hvorfor indfører man et forbud?

Der kan være mange grunde til at indføre dette. Det kan for eksempel indføres for at beskytte befolkningen, naturen eller kulturen i et land. De kan også indføres for at forhindre kriminalitet eller for at begrænse handel med et bestemt land.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis