Formildende omstændigheder

Omstændigheder der ved strafudmåling vurderes at tale for en mildere straf eller i højere grad udvise lempelighed til den anklagede mht. sanktionens strenghed. Formildende omstændigheder er ikke definerede på forhånd, men dækker typisk særlige motiver til at begå forbrydelsen. Det kunne bl.a. være personlige, økonomisk- og/eller sociale forhold.

Hvad er formildende omstændigheder?

Formildende omstændigheder er ikke defineret ved lov, men afvejes af dommeren ved strafudmålingen efter en konkret vurdering. Formildende omstændigheder kan typisk være særlige motiver til at begå forbrydelsen. Det kan bl.a. være personlige- og/eller sociale forhold, der kan have betydning for strafudmålingen.

Formildende omstændigheder vurderes normalt kun, hvis der er tale om en strafudmåling på fængsel i mindst 1 år.

Hvilke faktorer tages i betragtning?

Der kan være mange forskellige formildende omstændigheder, som tages i betragtning under strafudmålingen. Det er alene dommeren, der vurderer, om de omstændigheder der er fremført under retssagen er formildende, og hvis de er, hvor meget de tæller med i strafudmålingen.

Nogle gange er det klart, at en formildende omstændighed er til stede. Det kan f.eks. være, hvis gerningsmanden har handlet under nødværge, eller hvis der er særlige personlige eller sociale omstændigheder, der kan have bidraget til at gerningsmanden begik forbrydelsen.

I andre tilfælde kan det være mere usikkert, om der er tale om en formildende omstændighed. Det kan f.eks. være, hvis gerningsmanden har handlet i vrede eller under påvirkning af alkohol eller andre stoffer. I disse tilfælde vurderer dommeren, hvorvidt gerningsmandens handlen kan ses som en reaktion på en ekstraordinær situation, eller om det er en almindelig reaktion på en stresset situation.

Der kan også være andre forhold, der kan være med til at formilde straffen. Det kan f.eks. være, hvis gerningsmanden har erkendt forbrydelsen, eller hvis han eller hun har hjulpet til med at opklare den.

Det er altså kun dommeren, der kan afgøre, hvorvidt der er tale om disse omstændigheder, og i givet fald, hvor meget de tæller med ved strafudmålingen.

Eksempler på formildende omstændigheder

  • Motivet til forbrydelsen: Om forbrydelsen er begået af nød eller ekstrem provokation.
  • Personlige forhold: Om den anklagede har en usædvanlig dårlig social baggrund, eller om vedkommende er særligt ung eller gammel.
  • Omstændigheder ved forbrydelsen: Om den anklagede har stillet sig til rådighed for politiet efter forbrydelsen, eller om vedkommende har gjort det muligt for politiet at opklare forbrydelsen.
  • Ved forsøg og medvirken
  • Gerningsmanden under 18 år
  • Hvis gerningen er begået under f.eks. tvang, svig eller udnyttelse

Relaterede ord

Skærpende omstændigheder

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis