Generalklausul

Almindelig bestemmelse i visse love. En generalklausul står oftest efter en detaljeret opregning af tilfælde, hvorefter de forudgående enkeltregler kommer til at stå som eksempler.

Hvad er en generalklausul?

En generalklausul er en bestemmelse i en lov, der giver generelle rettigheder eller forpligtelser. Generalklausuler findes ofte i forfatninger, men de kan også findes i andre love, f.eks. i straffeloven.

En generalklausul giver normalt ikke så detaljerede rettigheder eller forpligtelser som de enkelte bestemmelser, der går forud for den. I stedet fungerer den som et supplement til de enkelte bestemmelser.

En generalklausul kan f.eks. give en almindelig retsstilling, der gælder for alle tilfælde, der ikke er omfattet af de enkelte bestemmelser. Eller den kan give en almindelig beføjelse til at gøre noget, der ikke er omfattet af de enkelte bestemmelser.

En generalklausul kan også have til formål at beskytte en bestemt rettighed eller forpligtelse. F.eks. kan en generalklausul sikre, at en bestemt rettighed ikke bliver ophævet ved en lovændring.

Hvorfor bruger man en generalklausul?

En generalklausul er ofte nødvendig, fordi det er umuligt at forudse alle de tilfælde, hvor den skal finde anvendelse. På den måde kan man sikre, at der også gælder en bestemt retsstilling eller beføjelse i de tilfælde, hvor der ikke er en særskilt bestemmelse om det.

Det er også muligt at bruge en generalklausul til at undgå, at der kommer usikkerhed og tolkningsspørgsmål, når der ikke er en særskilt bestemmelse om et emne.

I mange tilfælde kan der være behov for at supplere de enkelte bestemmelser med en generalklausul. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der er behov for at sikre, at der gælder bestemte retsstillinger eller beføjelser i tilfælde, hvor der ikke er en særskilt bestemmelse om det.

En generalklausul kan også bruges til at undgå, at der kommer usikkerhed og tolkningsspørgsmål, når der ikke er en særskilt bestemmelse om et emne.

Fordele og ulemper ved en generalklausul

En generalklausul kan have flere fordele:

  • Den kan gøre det nemmere og hurtigere at finde de relevante bestemmelser, da der ikke er behov for at lede igennem alle de enkelte bestemmelser.
  • Den kan gøre det muligt at finde frem til de relevante bestemmelser, selvom man ikke kender til alle de enkelte bestemmelser.
  • Den kan gøre det muligt at finde de relevante bestemmelser, selvom der er ændringer i de enkelte bestemmelser.

En generalklausul kan også have ulemper:

  • Den kan gøre det sværere at finde de relevante bestemmelser, hvis der er mange af dem.
  • Den kan gøre det sværere at finde de relevante bestemmelser, hvis der er mange forskellige emner, der er dækket af klausulen.
  • Den kan gøre det sværere at finde de relevante bestemmelser, hvis der er mange forskellige versioner af klausulen.
  • Derudover kan en generalklausul være forvirrende og kan give anledning til misforståelser.
LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis