Tilbage til Ordbogen

Genkøbsværdi

Beskriver den værdi som en forsikringstager kan kræve tilbage fra forsikringsgiveren. Dette gælder kun såfremt, den pågældende forsikring er en livsforsikring samt forsikringstageren ifølge forsikringspolicen har ret til at gøre krav på en sådan kontant godtgørelse for præmieindbetalingen, når præmiebetalingen indstilles.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis