Genkøbsværdi

Beskriver den værdi som en forsikringstager kan kræve tilbage fra forsikringsgiveren. Dette gælder kun såfremt, den pågældende forsikring er en livsforsikring samt forsikringstageren ifølge forsikringspolicen har ret til at gøre krav på en sådan kontant godtgørelse for præmieindbetalingen, når præmiebetalingen indstilles.

Hvornår kan man gøre krav på genkøbsværdi?

Man kan kun gøre krav på genkøbsværdien, når der indstilles for præmiebetaling på en livsforsikring. Det vil sige, at man ikke kan gøre krav på genkøbsværdien af en almindelig forsikring, f.eks. en rejseforsikring eller en bilforsikring.

Derudover skal man være opmærksom på, at der kan være forskellige regler for genkøbsværdien, alt efter hvilken type livsforsikring man har. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvilke regler der gælder for den enkelte forsikring.

Derudover skal man være opmærksom på, at der kan være forskellige regler for genkøbsværdien, alt efter hvilken type livsforsikring man har. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvilke regler der gælder for den enkelte forsikring.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis