Grænseoverskridende kriminalitet

Lovovertrædelser på tværs af landegrænser. Der er typisk tale om narkotika- og organiseret kriminalitet, menneskehandel, terrorisme m.fl.. EU's europol er b.la. en instans, der beskæftiger sig med grænseoverskridende kriminalitet.

Hvordan håndteres det i EU?

I EU er der en fælles lovgivning og et fælles politi, der gør det muligt at bekæmpe denne type kriminalitet.

Der er mange forskellige typer af grænseoverskridende kriminalitet, og derfor er det også svært at give et kort svar på, hvordan det håndteres i EU. Men i almindelighed kan man sige, at EU's fælles love og politi gør det muligt for myndighederne i de enkelte lande at samarbejde og bekæmpe kriminalitet på tværs af landegrænser.

Eksempler på grænseoverskridende kriminalitet

Der er mange forskellige typer af grænseoverskridende kriminalitet, men nogle af de mest almindelige er:

  • Handel med ulovlige stoffer
  • Våbenhandel
  • Trafficking af mennesker
  • Økonomisk kriminalitet, herunder hvidvaskning af penge
  • Internetkriminalitet, herunder hackere og cyberkriminalitet
LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis