Høring

Hvad er en høring?

En høring er, når en myndighed indhenter en udtalelse hos en anden myndighed eller hos en borger. Myndigheden kan søge høring, når det er relevant for sagsbehandlingen.

En høring kan også være, når myndigheden offentliggør et forslag, og alle har mulighed for at komme med deres synspunkter.

Formålet med en høring

Formålet med en høring er at indhente relevante oplysninger og få kendskab til andres synspunkter.

En høring kan have betydning for, hvordan en sag behandles eller for, hvordan et forslag udformes.

En høring kan også have betydning for, hvilke beslutninger der træffes.

Indhold i en høring

Indholdet i en høring afhænger af, hvilken type høring det drejer sig om.

En høring kan f.eks. have følgende indhold:

  • En oversigt over de relevante forhold
  • En redegørelse for, hvordan sagen/forslaget vurderes
  • Et forslag til løsning af sagen/forslaget
  • En frist for, hvornår man kan komme med bemærkninger
  • En beskrivelse af, hvordan man kan komme med bemærkninger
  • En beskrivelse af, hvordan man kan få aktindsigt i sagen
  • En beskrivelse af, hvordan man kan få aktindsigt i de indkomne bemærkninger
  • En redegørelse for, hvordan høringen vil blive brugt i sagsbehandlingen/til udformning af forslaget.

Hvorfor indhentes der en høring?

En høring indhentes for at få kvalificeret input til en sag/et forslag.

En høring giver således mulighed for at inddrage relevante interessenter i en sag/et forslag, så man sikrer sig, at der er taget højde for alle relevante forhold, før man træffer en beslutning.

En høring kan også indhentes, hvis der er behov for at få et bredt sigte på en sag/et forslag, f.eks. hvis der er behov for at få input fra mange forskellige interessenter.

En høring kan også være en forudsætning for, at man kan træffe en beslutning i en sag/et forslag.

Relaterede ord

Begrundet udtalelse

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan indgive en høring?

En høring kan indgives af enhver, der har et relevant interesse i en sag/et forslag.

Hvilke konsekvenser kan en høring have?

En høring kan have mange forskellige konsekvenser, f.eks. at der bliver truffet en beslutning i en sag/et forslag, at der bliver indsamlet ny viden om en sag/et forslag eller at der bliver skabt et bedre grundlag for at træffe en beslutning i en sag/et forslag.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis