Ibrugtagningstilladelse

Ibrugtagningstilladelse betegner kommunens tilladelse til, at en bygning, hvortil der kræves byggetilladelse, lovligt kan tages i brug. Det er kun hvis dit byggeri har krævet en byggetilladelse, at du skal have en ibrugtagningstilladelse (bygningsattest) på det færdige byggeri, før du kan tage det i brug. Ibrugtagningstilladelsen fungerer som en lovpligtig godkendelse af dit byggeri.

Hvem skal godkende byggeriet?

Det er kommunalbestyrelsen i din pågældende kommune, der udsteder ibrugtagningstilladelsen. Forud for tilladelse til ibrugtagning vurderer kommunen, om der foreligger dokumentation for de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af, og der er ansøgt om i byggetilladelsen.

Undtagelser for ibrugstagningstilladelse

Undtagelser til tilladelsen, gælder ofte de byggerier, som ikke har krævet en forudgående byggetilladelse. Det er ofte:

  • garager, carporte, hønsehuse, drivhuse, udestue, overdækkede terrasser og lignende.

Er du i tvivl, om dit byggeri kræver en ibrugtagningstilladelse, bør du rådføre dig hos din kommune.

Hvem har ansvaret?

Når du igangsætter et nyt byggeri, bygger til eller bygger om, er det dig som bygningsejer der har ansvaret for, at overholde alle gældende regler. Reglerne på dette område er bl.a: byggelovgivningen, lokalplanen, kommuneplaner, tinglyste servitutter og anden relevant lovgivning.

Midlertidig ibrugtagningstilladelse

Det følger af byggeloven, at kommunen kan give tilladelse til, at bebyggelsen kan tages i brug - helt eller delvis - uanset om byggearbejdet ikke er færdigt. Kommunalbestyrelsen kan f.eks. give midlertidig ibrugtagningstilladelse til helt eller delvis brug ved nedrivningsarbejder, hvor dele af byggeriet står færdigt. I byggeloven står der følgende om midlertidig ibrugtagningstilladelse:

”Det kræver dog, at bygherren dels skriftligt indestår for, at byggearbejdet færdiggøres inden for en angiven frist, og erklærer sig indforstået med, at kommunalbestyrelsen ellers lader det manglende arbejde udføre for hans regning, dels stiller sådan sikkerhed, at byggearbejdet i givet fald kan færdiggøres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning for den stillede sikkerhed.”

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en ibrugtagningstilladelse?

En ibrugtagningstilladelse er også kendt som en bygningsattest. Det er kommunens tilladelse til at tage et byggeri i brug. Typisk vil det ske gennem kommunens Byg & Miljø-afdeling.

Hvornår skal tilladelsen søges?

Tilladelsen skal søges, når byggeriet står færdigt. Kommunen skal vurdere, om byggeriet lever op til den udstedte byggetilladelse og til gældende regler og love i øvrigt.

Hvem skal færdigmelde et byggeri?

Det er den ansvarlige for byggeriet, der skal færdigmelde det til kommunen, når byggeriet er færdigt. Det kan enten være dig som boligejer eller den ansvarlige entreprenør.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis