Immaterialret

Hvad er immaterielle rettigheder?

Immaterialret er en fællesbetegnelse for ophavsretten til litterære værke og kunstneriske værker, patentretten, designretten, brugsmodelsretten og varemærkeretten. De immaterielle rettigheder er kommet ud fra en opfattelse af, at enhver bør kunne nyde frugterne af eget arbejde.

Immaterialrettigheder giver dem, der har opfindelserne eller f.eks patentet, monopol, så de kan tjene penge på deres egne værker/opfindelser/varemærker. Med andre ord beskytter retten mod at andre kopierer dine værker samtidig med, at du opnår eneret til at bestemme, hvordan rettighederne skal bruges.

Immaterialretten omfatter forskellige love, herunder Ophavsretsloven, Patentloven, Designloven, Brugsmodelloven og Varemærkeloven.

Hvad dækker immaterielret?

Denne ret dækker over:

  • Ophavsretten (dækker over eneret til økonomisk udnyttelse af opfindelser)
  • Patentretten (dækker over eneret til økonomisk udnyttelse af opfindelser)
  • Brugsmodelretten (Brugsmodelloven beskytter mod tekniske frembringelser)
  • Designretten (dækker over eneret til økomisk udnyttelse af varemærker)
  • Varemærkeretten (dækker over varemærker)

Hvordan registreres en immateriel rettighed?

Hos Patent og varemærkestyrelsen kan ansøgninger om beskyttelse på opfindelser, navn, logo, design m.m indsendes. Hvis dit værk/opfindelser bliver krænket, bør du straks reagere for at undgå at skaden virksomheden.

Relaterede ord

Bonus pater

Ofte stillede spørgsmål

Hvad dækker immaterialret over?

Immaterialret  er en fællesbetegnelse for retsbekyttelsen af intellektuelle frembringelser. Det kan f.eks. være kunst, billeder, litteratur, opfindelser, formgivning, designs og forretningskendetegn.

Hvorfor er immaterialret vigtigt?

De immaterielle rettigheder er meget værdifuld for en virksomheds aktiver. De idéer, designs, brands eller opfinder skal beskyttes mod konkurrenternes kopiering og uberettigede anvendelse.

Hvilke love beskytter immaterialretten?

Der findes forskellige love for de forskellige frembringelser, der beskyttes (f.eks. ophavsretsloven, patentloven, brugsmodelloven, designloven og varemærkeloven). De har alle til formål at beskytte immaterialretten.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis