Indemnitet

Hvad er en indemnitet?

Indemnitet er en form for erstatning, der udbetales til personer, der har lidt et økonomisk tab. Dette kan f.eks. være et tab som følge af en personskade, et tab på grund af ødelagte ejendele eller et tab som følge af et erstatningskrav.

Indemniteten udbetales normalt af den person eller det selskab, der er ansvarlig for det økonomiske tab.

Indemnitetsordninger

Indemnitetsordninger er ofte indeholdt i forsikringskontrakter, arbejdskontrakter eller andre kontrakter.

Indemnitetsordninger kan også være fastsat i lovgivningen.

I nogle tilfælde kan der være tale om en frivillig ordning, hvor der ikke er nogen lovgivningsmæssig eller kontraktsmæssig forpligtelse til at have en sådan ordning.

Indemnitetsordninger kan have forskellige formål. Dette kan f.eks. være at sikre, at den pågældende ikke lider et økonomisk tab som følge af en hændelse, der er uden for vedkommendes kontrol, eller at sikre, at den pågældende ikke bliver økonomisk ulempe ved at udføre et bestemt arbejde.

Indemnitetsordninger kan være af forskellig art. Nogle gange kan det være en fastsat sum, der udbetales, hvis der opstår et tab, mens andre gange kan det være en erstatning, der beregnes ud fra det faktiske tab.

Der kan også være forskellige betingelser for, hvornår en indemnitet udbetales. Nogle gange skal der f.eks. være en bestemt type tab for at få udbetalt en indemnitet, mens andre gange kan der være en frist for, hvornår et tab skal have fundet sted.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilken type indemnitet der er tale om, og hvilke betingelser der er forbundet med denne, da dette kan have betydning for, hvor meget man kan forvente at få udbetalt.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis