Indre værdi

Det er den værdi, der ligger mellem den kurs man kan købe til og den kurs man kan sælge til. Den indre værdi er aktiekapitalens kursværdi i forhold til selskabets formue. Begrebet er et regnskabsmæssigt udtryk for en virksomheds egenkapital opgjort efter driftsøkonomiske principper. Ofte bruges også betegnelse (K/I), som står for kurs/indre værdi. Det er selskabets aktiekurs sat i forhold til egenkapitalen pr. aktie. Tallet er således udtryk for, hvor meget du betaler for 1 krones egenkapital. Tallet kan anvendes til vurdering af, om en aktie er højt eller lavt prisfastsat.

Beregning af indre værdi

Nøgletallet findes ved at dividere aktiekursen med virksomheden indre værdi per aktie.

K/I = aktiekurs / indre værdi per aktie

Jo højere K/I, desto mere betaler investorerne for virksomheds egentlige værdi her og nu.

Værdien beregnes normalt op til flere gange om dagen og når handelen med værdipapirer slutter på alverdens børser. Når man køber investeringsforeningsbeviser, køber man derfor beviser med en indre værdi svarende til seneste handelsdag. Den hyppige opdatering af værdien på det børsnoterede marked er f.eks. en af grundende til, at investorer i Danmark har væsentlig bedre muligheder for løbende at handle deres beviser til en skarpere pris end på de fleste andre markeder. 

Derfor ved man ikke med sikkerhed, hvad den præcise K/I er, i det øjeblik man vælger at investere, mens man altid ved, hvad kursen på en aktie er, i det øjeblik man køber eller sælger.

Hvad kan man bruge tallet til?

Man kan bruge nøgletallet til at vurdere, om en virksomhed grundlæggende er attraktiv. Er K/I-værdien under 1, vurderer markedet, at markedsværdien er lavere end værdien af egenkapitalen. Det er som udgangspunkt godt, men man skal være opmærksom på, at der som regel er en grund til at markedet prissætter aktien lavt. En høj K/I kan betyde, at man betaler meget for egenkapitalen, og at det altså er en dyr aktie.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis