Inkompetence

Inkompetence betegner en manglende rådighed, idet en anden person eller organ i stedet har rådigheden. Inden for offentligretten skelnes der mellem saglig kompetence og stedlig kompetence.

Hvordan skelner man mellem saglig og stedlig kompetence?

Saglig kompetence betegner den kompetence, der er nødvendig for at afgøre en sag. Stedlig kompetence betegner den kompetence, der er nødvendig for at afgøre en sag på et bestemt sted.

Offentlige myndigheder kan have saglig kompetence til at behandle en sag, men ikke stedlig kompetence. Dette vil være tilfældet, hvis myndigheden ikke har rådighed over det sted, hvor sagen finder sted.

En offentlig myndighed kan have stedlig kompetence til at behandle en sag, men ikke saglig kompetence. Dette vil være tilfældet, hvis myndigheden har rådighed over det sted, hvor sagen finder sted, men ikke har kompetencen til at behandle sagen.

Relaterede services

Kompetence

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis