Kompetence

Kompetence bruges i forvaltningsretten om opgavefordelingen mellem forskellige offentlige myndigheder. De opgaver og beføjelser, der tilkommer det offentlige som sådan, fordeles på et stort antal forskellige forvaltningsorganer eller forvaltningsmyndigheder.

Relaterede ord

Partskompetence

Relaterede ord

Hvad betyder begrebet "kompetence" i forvaltningsretten?

Kompetence refererer til opgavefordelingen og fordelingen af beføjelser mellem forskellige offentlige myndigheder i forvaltningsretten.

Hvilken betydning har kompetencefordelingen for borgere og virksomheder?

Kompetencefordelingen har betydning for borgere og virksomheder, da den påvirker, hvilken myndighed man skal henvende sig til ved en given sag, og hvilke beføjelser den pågældende myndighed har i forhold til at træffe afgørelser.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis