Koncern

Hvad er en koncern?

En koncern er en virksomhed, der består af et moderselskab og dets datterselskaber. Koncernforbindelserne kan være forskellige, og dermed også koncernstrukturen.

Der kan f.eks. være tale om et holdingselskab, der ejer et eller flere datterselskaber. Eller der kan være tale om et konglomerat, hvor der ikke er nogen økonomisk forbindelse mellem de enkelte selskaber.

Koncernstrukturen har betydning for, hvordan virksomheden drives og styres. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvordan koncernen er opbygget.

Fordele ved at være en koncern

Der er mange fordele ved at have en koncernstruktur. Koncernen kan f.eks. optage gæld i moderselskabet og på den måde undgå, at datterselskaberne bliver belastet med renter.

Koncernstrukturen kan også have skattemæssige fordele. I Danmark er der f.eks. mulighed for at trække skat af gæld i moderselskabet fra datterselskaberne.

Derudover kan koncernstrukturen gøre det muligt at udnytte de enkelte selskabers styrker bedre. Hvis f.eks. et datterselskab har et overskud, kan dette overføres til et andet selskab i koncernen, der måske har et underskud. På den måde kan koncernen som helhed få et bedre resultat.

Ulemper ved at være en koncern

En koncernstruktur kan også have ulemper. For det første kan det være svært at overskue, hvad der foregår i alle de enkelte selskaber. Dette kan føre til, at der ikke bliver taget de rigtige beslutninger.

For det andet kan koncernstrukturen gøre det svært at afgøre, hvem der er ansvarlig for de enkelte selskaber. Hvis der f.eks. sker fejl i et af selskaberne, kan det være svært at afgøre, hvem der er ansvarlig.

En koncernstruktur kan også have negative skattemæssige konsekvenser. Hvis f.eks. et datterselskab i en koncern går konkurs, kan dette have negative konsekvenser for moderselskabet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et moderselskab?

Et moderselskab er et selskab, der ejer et eller flere andre selskaber. Moderselskabet har dermed kontrol over de andre selskaber.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis