Koncipistreglen

Koncipistreglen (»In dubio contra stipulatorem«) er en fortolkningsregel, der særligt anvendes ved standardkontrakter, hvorefter domstolene vælger den fortolkning, der er mindst byrdende for den part, der ikke har haft indflydelse på aftalens formulering.

Koncipistreglen som fortolkningsregel

»In dubio contra stipulatorem«, er en fortolkningsregel inden for aftaleretten, hvorefter uklarheder i kontrakten fortolkes mod koncipisten. Reglen indebærer såedes, at en uklarhed i aftalen fortolkes mod affatteren (den der har forfattet aftalen). Reglen kan tages som udtryk for, at koncipisten er nærmest til at bære risikoen for eventuelle uklarheder i aftalen. 

Eksempel

Et eksempel på brugen af koncipistreglen foreligger i aftalelovens § 38 b - også kaldet uklarhedsreglen. Her er en eksplicit bestemmelse om anvendelse af reglen i forbrugeraftalen. Efter bestemmelsen skal koncipistreglen anvendes i disse aftaler, når nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Der skal foreligge tvivl om forståelsen af et eller flere aftalevilkår og
  • Det/de omstridte aftalevilkår må ikke have været genstand for forhandling mellem de to parter. 

Hvis disse betingelser er opfyldt, bevirker koncipistreglen  at uklarheder i aftaleindholdet skal fortolkes til fordel for forbrugeren. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder koncipistreglen?

Hvis der er indgået en aftale, men indholdet er uklart eller utvetydigt, benytter man sig af aftalefortolkning. I den forbindelse har man udviklet en række fortolkningsregler f.eks. koncipistreglen. Kort sagt betyder det, at den der har skrevet aftalen må tage risikoen for det, der er glemt/kan misforstås.

Hvornår anvendes koncipistreglen?

Fortolkningsreglen skal anvendes, såfremt det efter inddragelse af alle fortolkningsmomenter stadigvæk er tvivlsomt, hvordan et aftalevilkår skal forstås. Fortolkningsreglen kan anvendes ved både skriftlige og mundtlige aftaler.

Hvad er aftaleret?

Aftaleret indeholder regler for aftaleindgåelse, aftalefortolkning, ugyldighed og fuldmagtsforhold. Disse regler findes i aftaleloven, og er gode at kende i forhold aftaleindgåelse. 

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis