Tilbage til Ordbogen

Konsumptionsprincippet

Konsumptionsprincippet et et retsprincip anvendt inden for immaterialretten, og betegner den grundregel, at en immaterialret ikke kan påberåbes over for anvendelsen af produkter, som er bragt lovligt i omsætning af indehaveren af immaterialretten selv eller af en anden med hans samtykke.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis