Kreditrente

Kreditrente betegner en rente, der skal betales i det tidsrum, der ligger forud for forfaldsdagen og står i modsætning til morarente.