Kumulation

Kumulation har flere betydninger, men er oftest en processuel betegnelse for forening af flere krav under samme retssag, Dette kan enten være således, at forskellige krav rejses mellem de samme parter eller således, at der på den ene eller på begge sider optræder flere parter som sagsøgere eller sagsøgte. Afhængig af hvad der er tale om, sondres der mellem objektiv kumulation og subjektiv kumulation.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis