Kundeklausul

Kundeklausul betegner en forpligtelse for en ansat til ikke efter ansættelsens ophør at rette henvendelse til den tidligere arbejdsgivers kunder.

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er et kontraktligt forhold mellem en arbejdsgiver og en ansat, hvor ansatte forpligter sig til ikke at rette henvendelse til arbejdsgiverens kunder efter opsigelsen af ansættelsen.

Klausulen kan have en varighed på op til 2 år og gælder typisk for sælgere, konsulenter eller andre, der har et tæt forhold til kunderne.

Formålet med klausulen er at beskytte arbejdsgiverens forretning og forhindre, at ansatte tager kunder med sig til en ny arbejdsgiver.

Ikke ulovligt - men de skal være rimelige

Ifølge dansk retspraksis skal kundeklausler være rimelige for at være gyldige. Dette betyder, at klausulerne ikke må være for vidtgående eller for snævre. Hvis en klausul er for vidtgående, kan den blive erklæret ugyldig af retten. Dette kan f.eks. ske, hvis klausulen forhindrer en ansat i at arbejde inden for sin faglige branche i et rimeligt omfang.

Det er ikke altid lige til at afgøre, om en kundeklausul er rimelig. Der er dog en række kriterier, som retten tager i betragtning, når de skal vurdere, om en kundeklausul er rimelig. Disse kriterier er blandt andet:

  • Hvorvidt klausulen er nødvendig for at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder.
  • Hvorvidt klausulen er nødvendig for at beskytte virksomhedens goodwill.
  • Hvorvidt klausulen er nødvendig for at beskytte virksomhedens forretningskontakter.
  • Hvorvidt klausulen er for vidtgående eller for snæver.
  • Hvorvidt klausulen er fair overfor den ansatte.
  • Hvorvidt klausulen er rimelig i forhold til den ansattes stilling og ansvarsområde.
  • Hvorvidt klausulen er rimelig i forhold til den ansattes løn og vilkår.
  • Hvorvidt klausulen er rimelig i forhold til den ansattes mulighed for at finde et andet arbejde.

Hvad er de juridiske konsekvenser ved at bryde en kundeklausul?

Kundeklausuler er ofte indeholdt i ansættelsesaftaler og kan have forskellige formål. De fleste kundeklausuler har til formål at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder, goodwill eller forretningskontakter. Nogle kundeklausuler kan dog være for vidtgående eller for snævre, hvilket kan gøre dem unfair overfor den ansatte.

Det er vigtigt at undersøge klausulens formål og dens gyldighed, inden man underskriver en ansættelsesaftale, da man kan blive juridisk bindende af klausulen. Hvis man bryder en kundeklausul, kan der følge juridiske konsekvenser såsom bøder eller erstatningskrav fra virksomheden.

Spørgsmål og svar

Hvorfor indfører virksomheder kundeklausler?

Virksomheder indfører ofte kundeklausler for at beskytte deres forretning. En kundeklausul forhindrer, at en ansat kan tage kundekontakter med sig til en ny arbejdsplads og dermed skade virksomhedens forretning.

Kan man forhandle sig til en bedre kundeklausul?

Det er ikke altid muligt at forhandle sig til en bedre kundeklausul, men det kan være en idé at prøve. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt klausulen er fair eller ej, kan du kontakte en jurist for at få rådgivning.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis