Kursværdi

Hvad er kursværdi?

Kursværdi betegnet en fordrings værdi beregnet efter dens kurs. Kursværdien afhænger af fordringens kurs - det vil sige, hvor meget den enkelte fordringshaver vil få udbetalt i forhold til det, der står på fordringen. Kursværdien kan derfor svinge lidt fra dag til dag, og det er derfor en god idé at holde et øje med denne værdi, hvis man har en fordringsportefølje.

Der er to måder, hvorpå man kan beregne kursværdien:

  1. Den første metode er den såkaldte dag-til-dag-metode, hvor kursværdien beregnes ud fra den aktuelle kurs på fordringen.
  2. Den anden metode er den såkaldte effektive rente-metode, hvor kursværdien beregnes ud fra fordringens rente og løbetid.

Hvordan beregnes kursværdi?

Kursværdi beregnes ved at dividere fordringens værdi med kursen.

Kursværdi bruges ofte i forbindelse med investeringer i aktier og andre finansielle instrumenter. Kursværdien af en aktie afhænger af flere faktorer, herunder selskabets generelle sundhed og markedsvilkårene for aktien.

Hvorfor er kursværdi vigtigt?

Kursværdi er vigtigt for investorer, fordi det er en måde at vurdere, hvor meget en aktie eller andet finansielt instrument er værd. Kursværdien kan også bruges til at sammenligne forskellige investeringer.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis