Legal programlicens

Legal programlicens er en hyppigt anvendt betegnelse for den tilladelse, der giver den, som har ret til at benytte et edb-program, ret til at fremstille eksemplarerne af programmet og foretage ændringer i programmet, så længe de er nødvendige for, at den pågældende kan benytte programmet efter dets formål, herunder til fejlrettelse og sikkerhedskopiering (reverse engineering). Bestemmelsen kan findes i ophavsretslovens § 36.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis