Livsforsikring

Livsforsikring er en betegnelse for en gruppe forsikringer, hvor forsikringssummen udbetales enten ved en persons død eller i personens levende live.

Hvad er livsforsikring?

Livsforsikring er en form for forsikring, der dækker en persons liv. Det betyder, at hvis personen dør, vil forsikringsselskabet betale et bestemt beløb til de efterladte. Livsforsikringer er ofte designet til at give økonomisk sikkerhed til familien efter afdødens død.

Livsforsikringer kan være enten permanente eller terminsbaserede. Permanent livsforsikring har en kontantværdi, der kan bruges til at betale skatter, uddannelse eller andre økonomiske behov. Terminsbaserede livsforsikringer er designet til at give en større sum penge til de efterladte, når forsikringstageren dør.

Hvem får pengene udbetalt?

Når der sker vigtige ændringer i ens liv f.eks. at man får en samlever, bliver gift, skilt eller får børn, bør man tjekke, om ens pension skal tilpasses ens nye livssituation.

I de fleste forsikringer er "nærmeste pårørende" automatisk indsat, som modtager af forsikringsudbetalingen ved død.

Hvad er fordelen ved en livsforsikring?

Med en livsforsikring hos os har du og din familie et økonomisk sikkerhedsnet. Forsikringen giver dig og din familie bl.a.:

  • en grundlæggende økonomisk tryghed for din familie
  • mulighed for selv at vælge, hvem der skal have udbetalingen
  • valget mellem en engangsudbetaling eller udbetaling i rater
  • et valg mellem flere skattemæssige muligheder

Ingen begunstigede

Hvis afdøde havde en livsforsikring eller en gruppelivsforsikring, går livsforsikringssummen direkte til den eller de personer, der er indsat som begunstigede. Livsforsikringssummen indgår ikke i boet.

Ingen begunstigede: Er der ikke nogen begunstigede, indgår forsikringssummen i boet og dermed i den samlede arv efter afdøde.

Længstlevende ægtefælle: Er du længstlevende ægtefælle og indsat som begunstiget, skal du ikke betale boafgift af forsikringssummen.

Øvrige begunstigede: Er andre personer end ægtefællen indsat som begunstigede, skal disse betale boafgift.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis