Misligholdelse

Misligholdelse betegner en undladelse af at opfylde en kontrakt med den virkning, at medkontrahenten - når særlige betingelser er opfyldt - kan kræve erstatning, hæve kontrakten eller gøre andre særlige retsvirkninger gældende.

Hvad er misligholdelse?

Misligholdelse betegner en undladelse af at opfylde en kontrakt med den virkning, at medkontrahenten - når særlige betingelser er opfyldt - kan kræve erstatning, hæve kontrakten eller gøre andre særlige retsvirkninger gældende.

Misligholdelse kan for eksempel ske, hvis man ikke overholder de vilkår, der er aftalt i en kontrakt. Det kan også ske, hvis man ikke leverer det, der er aftalt i kontrakten, eller hvis man ikke leverer det i den kvalitet, der er aftalt.

Misligholdelse kan også ske, hvis man forhindrer den anden kontraktpart i at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten.

Hvilke konsekvenser kan misligholdelse have?

Misligholdelse kan have alvorlige konsekvenser for den part, der misligholder kontrakten, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvornår man misligholder.

Misligholdelse kan føre til, at man bliver erstatningsansvarlig over for den anden kontraktpart, og man kan også blive pålagt at betale en bod.

Misligholdelse kan også føre til, at kontrakten bliver ophævet, og i så fald vil man ikke længere have ret til at bruge de ting, der er aftalt i kontrakten.

Hvordan kan man undgå at misligholde en kontrakt?

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der står i kontrakten, og hvad man forpligter sig til.

Hvis man er i tvivl om noget, bør man altid søge råd hos en jurist, før man underskriver kontrakten.

Det er også vigtigt at sørge for, at man har de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde kontrakten, f.eks. penge, tid og personale.

Hvis man ved, at man ikke kan overholde en kontrakt, bør man søge at få den ændret eller ophævet i god tid, før man misligholder den.

Relaterede ord

Kombinationsfuldmagt

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis