Nettometoden

Nettometoden er en konkursretlig betegnelse for, at der ved vurderingen af, om en sikkerhedsstillelse i et løbende kreditmellemværende omfatter allerede eksisterende gæld eller senere stiftet gæld, alene tages hensyn til forholdet mellem gældens og sikkerhedens størrelse på sikringstidspunktet og på firistdagen. Dette har betydning for, i hvilket omfang sikkerhedsstillelsen kan omstødes efter konkurslovens § 70.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis