Overdragelse

Hvad er overdragelse?

Overdragelse betegner en frivillig overførsel af en ret ved aftale. Ved overdragelse overføres retten til at gøre noget, f.eks. en vare, en tjeneste eller et areal. Overdragelsen sker ved aftale mellem to parter, hvor den ene part (overdrageren) overdrager retten til den anden part (modtageren).

Der kan være tale om en overdragelse af en hel eller delvis ret. En overdragelse af en hel ret betyder, at overdrageren ikke længere har nogen rettigheder i forhold til den overdragede ret. En overdragelse af en delvis ret betyder, at overdrageren fortsat har visse rettigheder i forhold til den overdragede ret.

En overdragelse kan være betinget eller ubetinget:

  • En betinget overdragelse betyder, at overdragelsen kun finder sted, hvis en bestemt betingelse indtræder.
  • En ubetinget overdragelse betyder, at overdragelsen finder sted uanset om en bestemt betingelse indtræder eller ej.

En overdragelse kan også være midlertidig eller varig:

  • En midlertidig overdragelse betyder, at overdragelsen kun finder sted for en bestemt periode.
  • En varig overdragelse betyder, at overdragelsen finder sted på ubestemt tid.

En overdragelse kan endelig være hel eller delvis:

  • En hel overdragelse betyder, at alle rettigheder og forpligtelser overdrages.
  • En delvis overdragelse betyder, at kun en del af rettighederne og forpligtelserne overdrages.

Hvilke retsforhold kan overdrages?

De fleste retsforhold kan overdrages. Dog kan der være undtagelser, f.eks. retsforhold, der ved lov kun kan indgås af bestemte personer eller retsforhold, der kræver en særlig bemyndigelse.

Rettsforhold, der ofte overdrages, er f.eks. lejerettigheder, kontrakter, forpagtningsforhold og Pantstiftelser.

Hvordan overdrages en ret?

En ret overdrages ved at indgå en overdragelsesaftale. Overdragelsesaftalen skal indeholde en række elementer for at være gyldig. Disse elementer er:

  • En erklæring fra den person, der overdrager retten (overdrageren), om, at vedkommende overdrager retten.
  • En erklæring fra den person, der modtager retten (modtageren), om, at vedkommende accepterer at modtage retten.
  • En beskrivelse af retten, der overdrages.
  • En beskrivelse af de vilkår, der gælder for overdragelsen.
LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis