Påbud

Påbud er en viljeserklæring, hvorved den erklærende lægger bånd på modtageren, f.eks. accept af et løfte. Påbuddet fungerer som en meddelelse og en juridisk sanktion, der medfører en retsvirkning for modtageren. Det kan f.eks. være et krav om at betale en rente eller et tilsyn der udsteder påbud og hermed påbyde en bestemt handling eller adfærd fremover. Påbuddet får retsvirkning, når påbuddet kommer frem til modtageren, uanset om vedkommende læser det eller ikke.

Hvornår anvendes et påbud?

Påbuddet bruges typisk, når der er behov for at tvinge en person til at gøre noget. Det kunne f.eks være at overholde et løfte eller indgå i et aftale. Overordnet er der fire forskellige påbudsmuligheder:

1. Det reelle påbud

Dette er den almindeligste påbudsform, og det er også den form, der oftest anvendes i dagligdagen. Påbuddet, er ikke rettet mod en bestemt person, men derimod rettet mod enhver, der måtte være i besiddelse af den pågældende ting.

Et eksempel kunne være et påbud om at aflevere sin hund tilbage til dens ejer, hvis den bliver fundet løs på gaden.

2. Det personlige påbud

Dette er den sjældnere form og den anvendes typisk kun i sager, hvor der er behov for at tvinge en bestemt person til at gøre noget. Det kan f.eks. rettes mod en person, der ikke overholder en aftale, eller en person, der gentagne gange løber fra sin hund, selvom der er forbud mod dette.

3. Det straffende påbud

Dette påbud rettes mod en person, der har begået en forbrydelse, og dermed er underlagt en straf. Dette kan f.eks. rettes mod en person, der har overtrådt en lov, eller en person, der har begået et voldeligt overfald.

4. Det forbydende påbud

Dette rettes mod en person, der har forbrudt sig mod en bestemt forskrift, og dermed er underlagt en forbud. Det kan f.eks. rettes mod en person, der har overtrådt en parkeringsforbud, eller en person, der har handlet ulovligt på nettet.

Hvilke konsekvenser har påbuddet?

Konsekvenserne afhænger af, hvilken påbudstype det er, og hvor alvorligt det er. Et straffende påbud kan f.eks. medføre bøder, fængsel og/eller udvisning.

Eksempel

Påbuddet kan blive tydeligt i forbindelse med tilsynssager, f.eks Arbejdstilsynet. Hvis en virksomhed ikke følger arbejdsmiljøloven, vil Arbejdstilsynet efter et tilsyn reagere med f.eks. et påbud med frist, et kompetencepåbud, et forbud, en administrativ bøde eller en politianmeldelse.

Et andet eksempel kunne være ved overtrædelse af husordenen. Her skal en lejer give et skriftligt påbud om overholdelse, så vedkommende har en chance for at rette op på sin adfærd. Først hvis lejer, efter et tilstrækkeligt antal påbudsadvarelser, ikke har ændret sin adfærd, kan du opsige lejer som følge af overtrædelse af husordenen.

En kommune kan ligeledes meddele forbud og forbud. F.eks kan kommunen ifølge miljøbeskyttelseslovens almindelige regler meddele påbud om nedbringelse af luftforureningen fra et fyringsanlæg. I påbuddet kan kommunen forlange, at der gennemføres bestemte foranstaltninger, som skal medvirke til at reducere forureningen.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis