Passivitet

Passivitet relaterer sig til et krav eller en anden ret, der kan bortfalde ved passivitet, når den berettigede trods anledning hertil i en vis tid ikke har foretaget skridt med henblik på at gøre kravet eller retten gældende. Udfaldet af dette er, at den berettigedes forhold har fremkaldt eller bestyrket en formodning os den forpligtede om, at kravet ikke eksisterer eller var opgivet.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis