Personfradrag

Hvis du er dansk statsborger og bor i Danmark, har du mulighed for at et personfradrag. Personfradraget er et årligt reguleret grundbeløb, med hvis skatteværdi de beregnende skatter til staten nedsættes - personfradraget kan derfor fratrækkes i SKAT. Fradraget trælles ikke fra din selvangivelse, men bliver derimod trukket fra din indkomst inden du betaler A-skat. Hermed betaler du ikke skat af det fulde beløb, men bliver fritaget for en procentdel.

Størrelse på personfradraget størrelse

Størrelsen på fradraget fastsættes årligt af Skattestyrelsen og ændrer sig fra år til år. I 2022 er personfradraget på 46.600 kr., hvis du er fyldt 18 år. Hvis du er under 18 år vil fradraget være på 37.300 kr., som du ikke skal betale skat af.

Hvem er berettiget til personfradrag?

Udgangspunktet er at du er berettiget til personfradrag, hvis du er bosat i Danmark eller har arbejdet i landet over en længere periode. I modsætning til beskæftigelse- og jobfradrag er du berettiget til det personlige fradrag, selvom du ikke modtager AM-bidragspligtig løn. Dette vil bl.a. være: SU, kontanthjælp og dagpenge.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er personfradrag?

Fradraget er et begreb inden for SKAT, der betegner det bundfradrag, som langt de fleste danskere årligt har. Fradraget er udgør et beløb, som ændres hver år, som den enkelte medarbejder er undtaget fra at betale skat af.

Hvordan beregnes personfradraget?

Fradraget følger en årlig sats. Denne sats afhænger af om du er over eller under 18 år. Fradraget indberettes, i modsætning til mange andre fradrag, automatisk af Skattestyrelsen.

Kan man overføre ubrugt personfradrag?

Hvis du ikke har udnyttet hele dit fradrag, er det ikke muligt at overføre det resterende fradrag til det næste år. Som ægtefælle kan I overføre det ubenyttede personfradrag til hinanden. Dog er der den betingelse, at I er samlevende, når indkomståret slutter.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis