Præcedens

Præcedens betegner et tidligere tilfælde af samme art, hvis afgørelse for den nu foreliggende sag.

Hvad betyder præcedens?

Ordet er et juridisk udtryk der ligesom præjudikat betyder, at tidligere lignende domme kan anvendes til at afgøre en given sag. En domstol kan hermed tage lignende domme i en givens sag og lade dem spille en rolle i afgørelsen af sagen. En præcedensdom vil herefter være en vigtig retskilde fremover. Det betyder at en retsafgørelse ikke alene har betydning for den konkrete sag, men ligeledes danner retningslinjer for fremtidige lignende sager. Tidligere praksis har præcedensvirkning både ved judicielle og ikke judicielle afgørelsesorganers regelskabende virksomhed.

Udviklet i domspraksis

Når en dommer udsteder en beslutning om en sag, denne sag bliver juridisk præcedens. Det betyder, at enhver følgende tilfælde vil følge præcedens fremsat i denne sag. Eksempelvis kan advokater benytte præcedens til at vurdere, hvorvidt en sag vil kunne rejses i retten og evt. beregne et retsvisende udfald. Domme med præcedensvirkning er vigtige retskilder og medvirkende til at beskrive retstilstanden. Domme afsagt af Højesteret vægter højere og vil ofte have en større præjudikatsvirkning end domme afsagt af f.eks Landsretten eller Byretten.

EU anvender ligeledes dommerskabs ret, dom EU-domstolen fastlægger.

Ændring i tidligere præcedens

Domstolenes domme og udtalelser er fortolkninger af en bestemt lov. Disse fortolkninger kan bruges af andre domstole eller myndigheder - hermed præcedens. Retspraksishar stor betydning for de områder, hvor loven kan være vanskelig at fortolke. Principielle domme, hvoraf der kan udledes en retsregel eller præcisering af den ved loven etablerede retstilstand, har karakter af retskilde.

Det kan ske, at juridisk domspræcedens ændres. Det kan kun ændres, ved en domstol på samme niveau som skabte det, eller på et højere niveau. Højesteret kan f.eks. underkende en sag i byretten, og herefter danne ny præcedens.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis