Procesrente

Hvad er procesrente?

Procesrente (morarente) er en betegnelse for den rente, som en kreditor kan kræve fra retsforfølgningens begyndelse, selv om de almindelige regler om morarente ville føre til, at rente først kunne kræves fra et senere tidspunkt. Kort sagt er morarente/procesrente en kompensation for manglende betaling. 

Procesrente og privatkunder

I forhold til privatkunder må der altid beregnes procesrente. Denne rente er fastsat ved lov og reguleres halvårligt. Dog skal du være opmærksom på, når kunden er privatperson, at du ikke kan aftale en højere rente end Nationalbankens udlånsrente plus de 8 %.

Procesrente og erhvervsdrivende

I erhvervsforhold skal rentebetingelserne  aftales med kunden og fremgå tydeligt af tilbud, ordrebekræftelse eller af standard salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne skal senest udleveres til kunden som en del af handlen, hvis de skal gælde som et gyldigt handelsvilkår.

Starttidspunkt for opkrævning af morarenten/procesrenten

Starttidspunktet for opkrævning af morarenter fremgår af rentelovens §3. Hvis du ikke har aftalt en forfaldsdato, kan du først beregne morarenter 30 dage efter, at du har sendt en anmodning til skyldner om at betale. 

Med mindre andet er aftalt, er morarenten nationalbankens udlånsrente med et rentetillæg på 8%. Procesrenten udgør pr. 1. januar 2023 1,90% med tillæg på 8% i alt 9,90%, og ændres næste gang den 1. juli 2023. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er procesrente?

Morarente/procesrente er et udtryk for ‘strafrente’ som debitor (skyldneren) skal betale efter at en regning er forfalden. 

Hvornår kan procesrenten opkræves?

Renten kan først opkræves, når der er indtrådt misligholdelse med betalingen. Opkrævningen af renterne er reguleret i renteloven. 

Hvor meget kan der opkræves i rente?

Renteloven regulerer adgangen til at opkræve renter. Størrelsen af renten afhænger således af, hvorvidt parterne har aftalt en given rente. Hvis der ikke er aftalt en given rente, fastsætten den ud fra rentelovens bestemmelser. 

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis