Reguleret marked

Hvad er et regulert marked?

Reguleret marked er en betegnelse, der bruges i EU-retten for børsmarked, der opfylder visse lovkrav. Med andre ord betegner det et system, der har til formål at sammenføre tredjeparters interesse i køb og salg af værdipapirer.

For at kunne operere på et regulert marked, skal markedet have en godkendelse fra EU-Kommissionen, og der skal være etableret et særskilt organ, der overvåger markedet.

Der findes to former for regulerte markeder:

Reguleret markedsplads: Dette er en platform, hvor handlende mødes for at handle værdipapirer. En regulering af markedet indebærer, at platformen overholder bestemte krav til sikkerhed og gennemsigtighed.

Reguleret handelsplads: Dette er en platform, hvor

Hvorfor er regulering af markedet vigtigt?

Fordi reguleringen af markedet sikrer, at der er gennemsigtighed, kontrol og orden i markedet. Dette er især vigtigt, når det kommer til investeringer, og mange mennesker har store summer af penge involveret.

På denne måde undgår man svindel og bedrageri, og man sikrer, at der er fair konkurrence mellem de forskellige aktører på markedet.

Hvilke markeder er reguleret i EU?

I EU er der to vigtigste former for regulerede markeder:

  1. Reguleret markeder i form af en børs: Dette er et marked, hvor værdipapirer bliver udstedt til offentlig handel, og hvor handlen finder sted på børsen under tilsyn af børsens egne regler.
  2. Reguleret markeder i form af et multilateral handelssystem (MTF): Dette er et marked, hvor handlen finder sted på et multilateral handelssystem under tilsyn af EU-regler.

Målet med regulerede markeder er at sikre, at investorerne behandles retfærdigt, at der er gennemsigtighed i markedet og at der er en høj grad af sikkerhed.

Regulerede markeder i EU omfatter både børser og multilaterale handelssystemer (MTF'er). Børsmarkedet er det mest almindelige regulerede marked, og børsen fungerer typisk som en central handelsplatform, hvor investorerne kan købe og sælge værdipapirer. MTF'er er et mindre almindeligt reguleret marked, der fungerer som en handelsplatform for værdipapirer, der ikke er udstedt til offentlig handel.

Fordele og ulemper ved et reguleret marked

Der er flere fordele ved at handle på et reguleret marked:

  • Regulerede markeder er underlagt strengere regler og kontrol, hvilket sikrer, at investorerne behandles retfærdigt.
  • Regulerede markeder er mere gennemsigtige, hvilket gør det lettere for investorerne at få et overblik over markedet.
  • Regulerede markeder er mere sikre, hvilket reducerer risikoen for tab.

En ulempe ved regulering af markedet er, at det kan gøre det sværere for nye virksomheder at komme ind på markedet. Dette skyldes, at virksomhederne skal opfylde en række strenge krav for at blive reguleret.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis