Samtidighedsgrundsætningen

Samtidighedsgrundsætningen er princippet om, at pligten til at præstere en ydelse i et gensidigt bebyrdende kontraktforhold er betinget af, at modpartens ydelse præsteres samtidig, således, at en sælger ikke er forpligtet til at levere salgsgenstanden, medmindre købesummen samtidig betales og at køberen ikke er pligtig til at betale købesummen, medmindre salgsgenstanden samtidig stilles til rådighed.

Relaterede ord

Legal programlicens

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis