Tinglysning

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er domstolenes (Tinglysningsretten) offentliggørelse af forskellige rettigheder over dine ejendele. Særlig vil det vedrørende rettigheder over bl.a. fast ejendom, andelsbolig, biler, ægtepagt og løsøre. Hvis man f.eks. køber en bolig, overgår rettigheden til en anden, hvorfor der skal ske en tinglysning af skødet. Ved at tinglyse skødet sikrer du, at det udelukkende er dig, der har rettighederne over boligen og så længe tinglysningen ikke er gennemført, er købet ikke gyldigt. Efter tinglysning af dokument, vil det efterfølgende blive tilgængeligt for alle.

Hvorfor skal man tinglyse?

I dag foregår alle tinglysninger digitalt på Tinglysning.dk. Manglende tinglysning vil være problematisk, da dispositioner over f.eks. en ejendom som udgangspunkt alene kan foretages af den tinglyste ejer. Hvis du ikke har tinglyst f.eks. din ejendom vil du være afskåret fra at stifte panterettigheder i ejendommen og dels kan man risikere at den tidligere ejer har mulighed for det. Med andre ord, beskytter man sin rettighed overfor ejendommen ved tinglysning.

Hvad skal tinglyses?

  • Køb af ejendom, skal man sørge for at tinglyse det - også kaldet 'skøde' - (herunder oplysninger om ejerskab og sikkerhed i ejendom - f.eks. pant eller lån)
  • Køretøjer (oplysninger om ejerskab og sikkerhed i form af pant). I Bilbogen finder man tinglysning af pant i motorkøretøjer.
  • Personer (F.eks. i forbindelse med umyndiggørelse, formueforhold - herunder ægtepagter)
  • Andelsboligbogen (tinglysning af pant eller udlæg i en andelsbolig)

Hvad koster tinglysning?

Det er ikke udelukkende gratis at tinglyse. Priserne er forskellige alt efter hvad man skal tinglyse:

Ved tinglysning af skøder på ejerboliger, er der som udgangspunkt en afgift på 0.6 % af den samlede købesum + tillæg på 1750 kr.

Hvis du f.eks. køber en bolig til 3.000.000 kr., koster tinglysningen 19.750 kr.

Ved tinglysning af pantrettigheder i fast ejendom er afgiftssatsen som udgangspunkt 1.45 % af det pantsikrede lån + tillæg på 1730 kr.

Pantebreve i Bil- og personbogen koster 1.5 % af pantsikret beløb + 1750 kr.

Tinglysning af ægtepagter koster 1750 kr.

Kilde: domstol.dk

Tinglysningen foregår digitalt, og afgiften betales som en del af anmeldelsen enten via netbank eller med betalingskort over internettet.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis