Udløsningsret

Udløsningsret betegner en situation, når flere har pant i samme ting, så har enhver af panthaverne ret til at udløse en anden, når denne vil gøre udlæg i pantet og derved træde i dennes fordring og panteret.