Udskydelsesret

Udskyldelsesret er en ret for anklagemyndigheden og tiltalte under udstrækningen af nævninger at forkaste et vist antal af disse.