Ulovlig

Ulovlig er en betegnelse for, at et vist forhold er i strid med en formel lov, at forholdet er strafbart, eller at det er i strid med gældende ret.