Værnetingsaftale

En værnetingsaftale betegner en aftale om, hvor en retssag skal anlægges.

Hvad er en værnetingsaftale?

En værnetingsaftale er en aftale, hvor man bliver enige om, hvor en retssag skal anlægges.

Aftalen kan f.eks. være, at man bliver enige om, at sagen skal anlægges i Danmark, selv om man bor i et andet land.

Hvorfor laver man en værnetingsaftale?

En værnetingsaftale laver man for at undgå, at sagen skal anlægges i flere forskellige lande.

Det kan være en fordel, hvis man ved, hvor sagen skal anlægges, fordi man så ved, hvilke regler der gælder.

En værnetingsaftale kan også være en fordel, hvis man ikke ønsker, at sagen skal anlægges i et bestemt land.

F.eks. hvis man ikke ønsker, at sagen skal anlægges i et land, hvor man ved, at man ikke får et retfærdigt behandling.

Hvordan laver man en værnetingsaftale?

En værnetingsaftale laver man ved at blive enige med den anden part om, hvor sagen skal anlægges.

Aftalen kan f.eks. være skrevet ned på et stykke papir eller en mail.

En værnetingsaftale er ikke noget, som man behøver at få godkendt af en dommer.

Hvornår gælder en værnetingsaftale?

En værnetingsaftale gælder fra det tidspunkt, hvor man bliver enige om aftalen.

En værnetingsaftale kan dog også blive ugyldig, hvis f.eks. den anden part ikke overholder aftalen.

En værnetingsaftale kan også blive ugyldig, hvis der sker ændringer i forholdene, som gør, at aftalen ikke længere er rimelig.

Hvem kan have gavn af en værnetingsaftale?

En værnetingsaftale kan have gavn for begge parter, da man bliver enige om, hvor sagen skal anlægges.

En værnetingsaftale kan dog også have ulemper for en af parterne, hvis f.eks. den anden part ikke overholder aftalen.

Hvad er en værnetingsklausul?

En værnetingsklausul er en bestemmelse i en aftale, der sikrer, at aftalen fortsat gælder, selv om en af parterne ikke overholder den.

En værnetingsklausul kan dog ikke forhindre, at en aftale bliver ugyldig, hvis der sker ændringer i forholdene, som gør, at aftalen ikke længere er rimelig.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke lande er omfattet af værnetingsaftalen?

Værnetingsaftalen omfatter alle lande, der er medlemmer af NATO.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis