Vanhjemmel

En vanhjemmel betegner retlige mangler ved det solgte. Dette kan eksempelvis være, at den solgte genstand var behæftet med pant eller et ejendomsforbehold.