Varemærke

Et varemærke betegner særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed. Et varemærke kan opnå beskyttelse ved registrering i Patentdirektoratet eller ved indarbejdelse.