Varigt mén

Varight mén betegner varige ulemper i skadelidtes daglige livsførelse, som ikke er af økonomisk art.