Vederlagskrav

Voldgift betegner en konfliktløsningsmetode, hvor parterne tilsidesætter de almindelige domstole og overlader afgørelsen af en konkret tvist til en eller flere personer, som de normalt selv har valgt. En sådanne institution kan eksempelvis være voldgiftsinstituttet.