Warrant

Warrants er en aflønningsmodel, der giver modtageren ret - men ikke pligt til - at tegne nye anparter i virksomheden. Kursen er aftalt på forhånd, og derfor opnår modtageren oftest en betydelig kursgevinst ved udnyttelsen af sine warrants.

Årsagen til at give medarbejdere warrants ligger hovedsagligt i at give modtageren større motivation i, og øget loyalitet og engagement overfor virksomheden.

Warrants ses derfor også typisk som en delvis erstatning for løn og er derfor særligt brugbare i vækstvirksomheder, idet der kan opnås et betydeligt provenu for warrantmodtageren ved et exit af virksomheden.

LegalHero platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis