Patenter

Patenter har historisk set dannet grundlag for en lang række af velkendte opfindelser og i en tid, hvor teknologi skaber muligheder for hurtig udvikling af spændende produkter, er patenter stadig ligeså relevante som de altid har været. Patenter hører under den juridiske disciplin immaterialret. Immaterialretten dækker over retsproblematikker, der vedrører intellektuelle frembringelser. Det er med andre ord frembringelser, der kommet til ved brug af blandt andet en særegen kreativ indsat.

Hvad er et patent?

Et patent er en ret til en udnyttelse af en opfindelse. Har man opnået eneret på en opfindelse gennem et patent, kan man som den retmæssige ejer af patentet opnå en adgang til i en erhvervsmæssig sammenhæng at producere og sælge den pågældende opfindelse. Et patent kan være rigtig brugbart, hvis man ønsker at udvikle en forretning, der forudsætter hjælp fra investorer. Investorer vil nemlig i det fleste tilfælde mene, at et registreret patent har stor betydning for, om et givent produkt kan opnå en markedsdominans. En opfindelse uden et registeret patent, er nemlig i overhængende stor fare for at blive kopieret.

Har man fået patent på en opfindelse, giver patentet eneret til at udnytte opfindelsen i op til 20 år. Efter udløbet af perioden på de 20 år, har man mulighed for at forlænge rettigheden til udnyttelsen af opfindelsen.

Man opnår et patent ved at indgive en ansøgning herom. Men først bør man undersøge, om den pågældende opfindelse som man ønsker at patentere, overhovedet opfylder kravene for patentering. Kravene består i, at opfindelsen selvfølgelig skal være ny. Opfindelsen må altså ikke være kendelig i hverken Danmark eller andre andre steder rundt omkring i verden.

Herudover opfindelsen have karakter af, at den adskiller sig fra andre lignede løsninger indenfor det pågældende emne. Det kaldes opfindelseshøjde. Som den tredje betingelse skal opfindelsen kunne udnyttes i en industriel produktion. Betingelserne er her skitseret op i et teoretisk format, hvilket muligvis kan bevirke en tvivl ift. den praktiske situation. Har du nogen spørgsmål til, om din opfindelse opfylder betingelserne for patentering, hjælper vi dig gerne med en vurdering heraf.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp i relation til patentering, så kan vi bistå dig fra start til slut i forløbet. Vi hjælper dig med vurderingen af, om du opfylder betingelserne for patentering, ligesom vi også gerne bistår dig i forhold til udfyldelse af ansøgningen. Med andre ord, så hjælper vi dig sikkert og trygt i mål under hele processen.

Står du i en situation, hvor din rettighed er blevet krænket, så hjælper vi dig gerne med de juridiske værktøjer, som du i den forbindelse kan gøre brug af.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du hjælp i relation til rettigheder om patenter? Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til ift. dit problem. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i immaterialret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis